Theses 

Dělení 3D modelů pro 3D tisk – Bc. Michal Čaba

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informatika / Počítačová grafika a zpracování obrazu

Bc. Michal Čaba

Bakalářská práce

Dělení 3D modelů pro 3D tisk

Partitioning 3D Models for 3D print

Abstract: The aim of this work is to design and implement an application that loads and partions a model in STL format and the user has an option to choose any cut in the form of the cutting plane. The divided parts can then be exported back into STL format. The text first mentions motivation and a brief overview of similar programs, their advantages and disadvantages. In other parts, I theoretically describe the data structure used, the principle of partioning of model and algorithms that I used as an example of partitioning a polygon into monotone pieces. The penultimate part discusses design of application and creation of user interface. The conclusion summarizes the results obtained, possibilities of application extension and examples of individual outputs.

Abstract: Zámerom tejto práce je navrhnúť a implementovať aplikáciu, ktorá načíta a rozdelí model v STL formáte, pričom používateľ má možnosť zvoliť ľubovoľný rez v podobe reznej roviny. Rozdelené časti je následne možné exportovať späť do STL formátu. V texte najskôr uvádzam motiváciu a stručný prehľad podobných programov, ich výhody a nevýhody. V ďalších častiach teoreticky popisujem využitú dátovú štruktúru, princíp delenia modelu a algoritmy ktoré som použil ako napríklad Rozdeľovanie polygónu na monotónne časti. Predposledná časť hovorí o návrhu aplikácie a tvorbe používateľského rozhrania. V závere sú zhrnuté dosiahnuté výsledky, možnosti rozšírenia aplikácie a ukážky jednotlivých výstupov.

Klíčová slova: 3D tlač, 3D model, STL formát, delenie modelu, triangulácia, Rozdelenie polygónu na monotónne časti, Ear-Clipping, test kolízie priamky a roviny, Java, OpenGL

Jazyk práce: slovenština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 2. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Jiří Chmelík, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Igor Chalás

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 3. 2019 06:32, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz