Bc. Michal Čaba

Bakalářská práce

Dělení 3D modelů pro 3D tisk

Partitioning 3D Models for 3D print
Abstract:
The aim of this work is to design and implement an application that loads and partions a model in STL format and the user has an option to choose any cut in the form of the cutting plane. The divided parts can then be exported back into STL format. The text first mentions motivation and a brief overview of similar programs, their advantages and disadvantages. In other parts, I theoretically describe …více
Abstract:
Zámerom tejto práce je navrhnúť a implementovať aplikáciu, ktorá načíta a rozdelí model v STL formáte, pričom používateľ má možnosť zvoliť ľubovoľný rez v podobe reznej roviny. Rozdelené časti je následne možné exportovať späť do STL formátu. V texte najskôr uvádzam motiváciu a stručný prehľad podobných programov, ich výhody a nevýhody. V ďalších častiach teoreticky popisujem využitú dátovú štruktúru …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 2. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Jiří Chmelík, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Igor Chalás

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informatika / Počítačová grafika a zpracování obrazu