Mgr. Ivana Fialová

Bakalářská práce

Určení pohlaví na lebce člověka s využitím trojrozměrných virtuálních modelů

Sex determination in human skulls using three-dimensional virtual models
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá určováním pohlaví na lebce člověka pomocí trojrozměrných virtuálních modelů. V teoretické části je popsán vznik pohlavně specifických znaků na lebce v průběhu ontogeneze jedince. Dále jsou zde popsány morfoskopické a morfometrické metody sloužící k určení pohlaví kosterního nálezu. Trojrozměrné lebky použité v této práci byly pořízeny přístrojem Microscan a jsou součástí …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with sex determination in human skull using three-dimensional virtual models. The theoretical part describes development of sexually dimorphic characteristics in human skull and morphoscopic and morphometric methods used to determine individual´s sex.The studied sample was composed of three-dimensional models obtained by a Microscan laser scanner while the original documented …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. RNDr. Petra Urbanová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Antropologie / Antropologie