Bc. Pavlína Víšková

Diplomová práce

Vliv poruchy interakčního rozhraní mezi Axinem a c-myc na in vivo stabilitu c-myc.

Impact of disturbance of interaction interface between Axin and c-myc on in vivo stability of c-myc.
Anotace:
c-Myc je proto-onkogen, často deregulovaný v mnoha druzích lidských rakovin. Je to transkripční faktor s vnitřně neuspořádanou strukturou, a proto je jeho využití jako terapeutického cíle velmi obtížné. Za normálních podmínek v buněčném prostředí je c-Myc degradován prostřednictvím c-Myc degradačního komplexu, na jehož formování se podílí scaffold protein Axin1. V některých buněčných liniích rakoviny …více
Abstract:
c-Myc is a proto-oncogene frequently deregulated in many human cancers. As a transcription factor lacking rigid structure, its targeting is rather challenging. In a normal cell environment, it is degraded via c-Myc degradation complex mediated by the scaffold protein Axin1. In some breast cancer cell lines, however, the formation of the degradation complex is impaired due to aberrant splicing of Axin1 …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. Mgr. Lukáš Trantírek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta