Mgr. Michal Pajtinka

Bakalářská práce

Studium protein-protein interakcí telomerasy z Arabidopsis thaliana

Protein-protein interactions of Arabidopsis thaliana telomerase
Abstract:
In this thesis we focus on protein-protein interakcions of telomerase from Arabidopsis thaliana, which play important role in its activation and localisation. As this enzyme is important for induction of cell immortality and thus also for proliferation of tissues and formation of tumors, this research has a great potential to gain knowledge applicable not only in medicine. As the method for study was …více
Abstract:
V tejto bakalárskej práci sa venujeme protein-proteinovým interakciám telomerázy z Arabidopsis thaliana, ktoré hrajú dôležitú úlohu pri jej aktivácii i lokalizácii. Nakoľko sa jedná o enzým dôležitý pre navodenie bunkovej nesmrteľnosti a teda aj pre proliferáciu tkanív a vznik rakoviny, tento výskum má veľký potenciál na zisk poznatkov využiteľných nielen v medicíne. Ako metóda pre štúdium týchto protein …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 2. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Petra Procházková Schrumpfová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta