Bc. Jana Vojtová

Diplomová práce

Kůň a jezdectví jako překladatelské téma Cheval et équitation en tant que sujet traductologique

Horse and horse riding as a translatological subject
Abstract:
This thesis is working with the vocabulary inspired by horses, equitation and classical dressage. The aim of this thesis is to show how to find the right translation, to translate different articles about riding art, to show the syntax and the vocabulary within this theme of horses and riding art.
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá slovní zásobou inspirovanou koňmi, jezdectvím a klasickou drezurou. Cílem práce je ukázat jak najít správný překlad, přeložit různé články o jezdeckém umění, představit syntax a slovní zásobu týkající se tohoto tématu.
 
 
Jazyk práce: francouzština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Pavla Doležalová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petr Vurm, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Překladatelství a tlumočnictví / Překladatelství francouzského jazyka