Bc. Jaromír Ouřada

Diplomová práce

Využití principů týmové práce v řízení pracovních skupin

Team work principles utilization in management of working groups
Anotace:
Ve své práci se zabývám možnostmi využití týmových principů při řízení pracovních skupin. Zaměřil jsem se na charakteristiku rysů, které jsou důležité pro týmovou činnost, ale také na rozdíly mezi týmem a pracovní skupinou. Z pohledu osobnosti a kompetencí si všímám jednotlivce, jako základního personálního prvku skupiny a pozornost věnuji i osobě vůdce. V praktické – aplikační části analyzuji systém …více
Abstract:
In this task, I describe the possibilities of team principles utilization in management of working groups. I intend to focus primarily on the characteristic features as important elements for the team work. I focus also on variations between a team and working group. From personality point of view and competency I observe an individual as a basic personal element of the group and take notice for a …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Jiří Budil
  • Oponent: Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní