Bc. Josef Pavelec

Master's thesis

Optimization of JVM settings for application performance

Optimization of JVM settings for application performance
Abstract:
Java Virtual Machine obsahuje mnoho možností pro úpravu nastavení. Volby jsou vybrány na základě vlivu na výkon. Samoladící aplikace jsou použity pro nalezení lepšího nastavení těchto voleb, než-li je výchozí. Nově získaná nastavení jsou změřena a vyhodnocena ve srovnání s výchozím. Všechny výsledky jsou graficky prezentovány. Možná pokračování jsou rozebrána v závěru práce.
Abstract:
The Java Virtual Machine contains many options for adjustment of settings. The options are selected based on performance impact. The autotuner applications are used to find better setting than the default one. New settings are being measured and evaluated in comparison with original ones. All the results are presented graphically. Further continuations are discussed in the conclusion of the thesis …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 12. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 2. 2018
  • Supervisor: RNDr. Andrij Stecko, Ph.D.
  • Reader: RNDr. Martin Stehlík, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Master programme / field:
Applied Informatics / Applied Informatics

Theses on a related topic