Bc. Monika Hájková

Diplomová práce

Právní úprava pracovní doby a doby odpočinku v České republice a v zemích ES

Legal regulation of working hours and rest time in the Czech Republic and the EC countries
Anotace:
Obsahem diplomové práce je právní úprava pracovní doby a doby odpočinku, a to nejen podle současně platného českého práva. V rámci harmonizace naší právní úpravy s evropskou je důraz kladen na komunitární právní úpravu, zejména na směrnice ES, kterými je oblast pracovního práva upravena převážně. Část práce je věnována charakteristice a vývoji pracovního práva. Následně je práce zaměřena na vývoj právní …více
Abstract:
The diploma labour describes legal regulations of working hours and working breaks, not only according to currently valid Czech law. Focus is given to community law within the harmony of Czech and European legislation, especially in ES directive by which the area of Labour Code is mostly modified. The first part describes evolution of working law together with description of evolution working hours …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 10. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 11. 2012
  • Vedoucí: JUDr. Eva Dandová
  • Oponent: JUDr. Petr Čechák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní