Martin Jurek

Master's thesis

Austria´s FDI

Austria’s FDI
Anotácia:
Tato diplomová práce se zaměřuje na rakouské přímé zahraniční investice a konkrétněji na internacionalizace rakouských firem v České republice. Cílem je důkladné zobrazení aktivních přímých zahraničních investic Rakouska, představení internacionalizačních modelů vstupu na zahraniční trh a jejich aplikace v analýze rakouských firem přítomných v České republice. Prvním krokem k zodpovězení cílových otázek …viac
Abstract:
This diploma thesis focuses on Austrian foreign direct investments and more specifically on the internalization of Austrian companies into the Czech Republic. The aim is to thoroughly display the Austria's outward foreign direct investments, introduce the internationalization models and apply them in an analysis of Austrian companies present in the Czech Republic. The first step towards answering research …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2010
  • Vedúci: Jiří Sedláček
  • Oponent: Michaela Wranová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/20602