Bc. Šárka Faltová

Diplomová práce

Vnitřní řízení a kontrola ve veřejné správě

Internal Management and Control in Public Administration
Anotace:
Autorka se ve své diplomové práci věnuje koncepci kontrolního prostředí v České republice se zaměřením na kontrolu finančního hospodaření veřejné správy. Koncepci představuje ve světle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění a porovnává ji s návrhem zákona o vnitřním řízení a kontrole. Ambicemi tohoto návrhu je plně nahradit od 1. 1. 2016 zákon o finanční kontrole z důvodu, že …více
Abstract:
In this diploma thesis author discusses the conception of the control environment in the Czech Republic and focuses on a control of a financial management in public administration. The conception is represented by the Act no. 320/2001 Coll., on financial control, as amended, and is compared to the bill on internal management and control. The ambition of this proposal is to fully replace the existing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Michal Janovec, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta