Andrea Tomšejová

Master's thesis

Sociálně tržní hospodářství v SRN: současná podoba a další očekávání

Social market economy in Germany: current situation and future development
Abstract:
Po druhé světové válce byla situace Německa obtížná. Důsledky porážky byly citelné ve všech sférách. Přesto se německá ekonomika z této nelehké situace dostala a v průběhu dalších dvaceti let zažívala nebývalý hospodářský růst. Významný podíl na této obnově měli představitelé koncepce sociálně tržního hospodářství a zástupci ordoliberalismu Ludwig Erhard, Walter Aucken či Alexander Rustow. V první …more
Abstract:
After 2 WW was a situation in Germany very difficult. Consequences of a defeat were legible in all spheres. Despite of this situation the German economy was able to recover and in the next two decades showed an economic growth. A significant share on this recovery had representatives of the concept of social market economy and representatives of ordoliberalism Ludwig Erhard, Walter Aucken or Alexander …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 9. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 1. 2016
  • Supervisor: Jarolím Antal
  • Reader: Jana Vlčková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/48693