Martin Marek

Bakalářská práce

Hospodářství Spolkové republiky Německo: jeho vývoj, postavení a vliv na evropskou ekonomiku

The economy of the Federal Republic of Germany: its development, position and influence on the European economy
Anotace:
Cílem práce je provést analýzu německého hospodářství: jeho formování, koncepce a vývoje. Na základě této analýzy práce objasňuje příčiny úspěšnosti hospodářství, která podmiňuje vydobyté postavení SRN mezi ostatními evropskými státy a její vliv na evropskou ekonomiku. Práce je rozdělena do tří kapitol. První kapitola se zaměřuje na historicko-ekonomický vývoj Německa v druhé polovině dvacátého století …více
Abstract:
The objective of the thesis is to analyse the German economy: its forming, conception and development. Based on the analysis the thesis explains causes of economic success, which implicates the position of Germany among other European states and its influence on the European economy. The thesis is divided into three chapters. The first chapter concentrates on historical and economic development in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 6. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 1. 2011
  • Vedoucí: Pavel Neumann
  • Oponent: Eva Pluskalová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/24464