Bc. Alena PIŇOSOVÁ

Diplomová práce

Koordinace rehabilitace u hospitalizovaných klientů po cévní mozkové příhodě

coordination of rehabilitation for hospitalized patients after brain stroke
Anotace:
Tato diplomová práce se věnuje problematice koordinované rehabilitace u klientů po cévní mozkové příhodě a problematice multidisciplinárních týmů. Cílem této práce je popsat a zmapovat současnou situaci týkající se možností koordinované rehabilitace pro tyto klienty, tedy jak tito klienti vnímají komunikaci s personálem v nemocnicích a zda mají veškeré potřebné informace k dispozici. Zároveň mapuje …více
Abstract:
This thesis deals with the issue of coordinated rehabilitation of clients that have suffered a stroke and the issue of multidisciplinary teams. The aim of this study is to describe and map the current situation regarding the possibility of coordinated rehabilitation for these clients, namely how these clients perceive communication with the staff in hospitals and whether all necessary information is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Jarmila Kristiníková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PIŇOSOVÁ, Alena. Koordinace rehabilitace u hospitalizovaných klientů po cévní mozkové příhodě. Ostrava, 2017. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta sociálních studií