Bc. Filip Zdražil

Diplomová práce

Literární noviny jako příloha deníku Lidové noviny v letech 1990 a 1991 a jejich recepce literatury

Literární noviny Magazine as a Supplement of Lidové noviny Newspapers in 1990 and 1991 and it's Reception of Literature
Anotace:
Převrat v listopadu 1989 vyvolal změny, které se silně dotkly také literatury. Svobodné podmínky umožnily návrat samizdatových a exilových autorů, kteří byli za komunismu zakázáni, současně se na trhu objevilo množství knih zahraniční produkce, jejíž vydávání bylo v uplynulých dvaceti letech také omezeno. Došlo k rehabilitaci oborů literární kritiky a literární teorie. Přechod na tržní hospodářství …více
Abstract:
A Revolution in 1989 Triggered Changes, which Strongly Affected a Literature too. Political Freedom Allowed the Return of Samizdat and Exile Authors who were Banned during Communism. Czech Readers Could Buy Books of Foreign Production, which was Restricted in the Last Twenty Years too. But a Transition to Market Economy also Caused a Commercialization of Book Industry, Associated with Increased Popularity …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 1. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Miroslav Balaštík, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Jiří Poláček, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Mediální studia a žurnalistika