Bc. Kateřina Plevjaková

Bakalářská práce

Téma handicapu v dětské literatuře po roce 1989

The theme of handicap in children‘s literature since 1989
Anotace:
Bakalářská diplomová práce se věnuje zobrazení tématu tělesného (somatického) a mentálního handicapu v dětské literatuře od roku 1989 až po současnost. Práce je zaměřena na vývoj literatury pro děti a mládež s tématem handicapu, také na handicapované píšící autory a detailněji se věnuje rozboru díla Domov pro Marťany beletristky Martiny Drijverové (*10. 7. 1951, Praha). Stěžejní částí práce je část …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the depiction of physical and mental disabilities of literature for children and youth since 1989. This thesis focuses on the process of the literature for children and youth with the handicap theme. The thesis focuses on handicapped authors as well and deals with Martina Drijverová´s work called Domov pro Marťany. The main part of the thesis is the practical part devoted …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. PhDr. Vlastimil Válek, CSc.
  • Oponent: Mgr. Michal Fránek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta