Bc. Filip Zdražil

Master's thesis

Literární noviny jako příloha deníku Lidové noviny v letech 1990 a 1991 a jejich recepce literatury

Literární noviny Magazine as a Supplement of Lidové noviny Newspapers in 1990 and 1991 and it's Reception of Literature
Abstract:
Převrat v listopadu 1989 vyvolal změny, které se silně dotkly také literatury. Svobodné podmínky umožnily návrat samizdatových a exilových autorů, kteří byli za komunismu zakázáni, současně se na trhu objevilo množství knih zahraniční produkce, jejíž vydávání bylo v uplynulých dvaceti letech také omezeno. Došlo k rehabilitaci oborů literární kritiky a literární teorie. Přechod na tržní hospodářství …more
Abstract:
A Revolution in 1989 Triggered Changes, which Strongly Affected a Literature too. Political Freedom Allowed the Return of Samizdat and Exile Authors who were Banned during Communism. Czech Readers Could Buy Books of Foreign Production, which was Restricted in the Last Twenty Years too. But a Transition to Market Economy also Caused a Commercialization of Book Industry, Associated with Increased Popularity …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 1. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 1. 2011
  • Supervisor: Mgr. Miroslav Balaštík, Ph.D.
  • Reader: doc. PhDr. Jiří Poláček, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií