Theses 

Strategic analysis of the company Urdiamant, Ltd. – Eduard Matús

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Eduard Matús

Diplomová práce

Strategic analysis of the company Urdiamant, Ltd.

Strategická analýza firmy Urdiamant, s.r.o.

Anotace: Tato práce se zabývá tématem podnikových strategií. V teoretické části jsou uvedeny různé přístupy a nástroje užívané analýze firmy a tvorbě strategií v rámci neustále se měnícího prostředí. Ze zmíněných přístupů pro tvorbu strategií, je brána jako stěžejní metodika tzv. normativní školy. Cílem práce je použít nabyté znalosti v analytické části na praktickém příkladu společnosti Urdiamant, s.r.o. Jedna z divizí této společnosti je blíže analyzována za účelem vytvoření strategie, která má pomoci k vytvoření komparativní výhody a takové struktury a podnikové kultury, jež umožní schopnost adaptovat se a udržet si danou výhodu v dnešním měnícím se prostředí.

Abstract: This thesis focuses on the topic of forming business strategies. In the theoretical part are summarized methodologies and tools that can be employed for evaluating and crafting competitive strategies in an environment where the only constant variable is change. The author discusses various approaches towards the strategy creation process, bearing the prescriptive school of thought as a cornerstone ideology. Goal of this thesis is to employ the acquired knowledge on a practical example of the company Urdiamant, s.r.o. One of this company's divisions serves as a subject for analysis and development of a feasible business strategy that would help the division in achieving a competitive advantage and creating an organizational structure and culture, which will enable adaptation to today's ever-changing environment without loosing the advantageous state.

Klíčová slova: hodnotový řetězec, tržní analýza, přechodná výhoda, komparativní výhoda, podnikové strategie

Keywords: business strategy, transient advantage, competitive advantage, value chain, market analysis

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 9. 2013
  • Vedoucí: Ladislav Tyll
  • Oponent: Markéta Tondlová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/38962


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 10. 2018 02:56, 43. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz