Bc. Rudolf Hudec, DiS.

Bachelor's thesis

Porod v terénu z pohledu přednemocniční neodkladné péče

Childbirth in the field from perspective of prehospital emergency care
Abstract:
Bakalářská práce mapuje úroveň znalostí NLZP ZZS na poli přednemocniční neodkladné péče při probíhajících porodech mimo zdravotnické zařízení. Teoretická část popisuje jednotlivé porodní doby, jejich fyziologii, statistiku možných komplikací získanou ze statistik ZZS JMK a jejich možnou terapii v podmínkách PNP. Výzkumná část mapuje teoretické znalosti NLZP ZZS při úkonech spojených s porodem v terénu …more
Abstract:
The bachelor thesis maps the level of knowledge of the non-medical health worker of the EMS in pre-hospital emergency care during ongoing births outside the medical facility. The theoretical part describes particular birth periods, their physiology, statistics of possible complications obtained from the EMS JMK statistics and their possible therapy in pre-hospital emergency care conditions. The research …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 6. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 9. 2020
  • Supervisor: PhDr. Radka Wilhelmová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Lenka Veselá

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta