Bc. Rudolf Hudec, DiS.

Bakalářská práce

Porod v terénu z pohledu přednemocniční neodkladné péče

Childbirth in the field from perspective of prehospital emergency care
Anotace:
Bakalářská práce mapuje úroveň znalostí NLZP ZZS na poli přednemocniční neodkladné péče při probíhajících porodech mimo zdravotnické zařízení. Teoretická část popisuje jednotlivé porodní doby, jejich fyziologii, statistiku možných komplikací získanou ze statistik ZZS JMK a jejich možnou terapii v podmínkách PNP. Výzkumná část mapuje teoretické znalosti NLZP ZZS při úkonech spojených s porodem v terénu …více
Abstract:
The bachelor thesis maps the level of knowledge of the non-medical health worker of the EMS in pre-hospital emergency care during ongoing births outside the medical facility. The theoretical part describes particular birth periods, their physiology, statistics of possible complications obtained from the EMS JMK statistics and their possible therapy in pre-hospital emergency care conditions. The research …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 9. 2020
  • Vedoucí: PhDr. Radka Wilhelmová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lenka Veselá

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta