Pavla KALANDROVÁ

Bachelor's thesis

Revitalizace území po těžbě - lom Chabařovice

Revitalization of the mining area - quarry Chabarovice
Abstract:
Bakalářská práce s názvem "Revitalizace území po těžbě - lom Chabařovice" se zabývá odstraňováním vlivů povrchové těžby hnědého uhlí po jejím ukončení a následnou revitalizací a resocializací postiženého území. Zájmovým územím je bývalý lom Chabařovice, kde byl zvolen hydrický způsob rekultivace zbytkové jámy a přírodě blízké způsoby rekultivací na okolních zasažených plochách. Hlavním cílem je zhodnocení …more
Abstract:
The thesis named "Revitalization of the mining area - quarry Chabarovice" is dealing with the ways of opencast brown coal-mining impact banishing after its ending and consecutive revitalisation and resocialisation of the affected area. The area of interest is the former Quarry Chabařovice where the hydrologic way of residual hole recultivation was chosen as well as the nature close ways of neighbouring …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 4. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 5. 2010
  • Supervisor: prof. Ing. Jaroslava Vráblíková, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KALANDROVÁ, Pavla. Revitalizace území po těžbě - lom Chabařovice. Ústí nad Labem, 2010. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta životního prostředí

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 23. 04. 2010

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta životního prostředí