Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

lom chabarovice

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 12 theses)
Revitalizace území po těžbě - lom Chabařovice
 (Pavla KALANDROVÁ)

2010, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//0lhzp0// | Inženýrská ekologie / Vodní hospodářství | Theses on a related topic

Průběžné vyhodnocení investiční akce jezera Chabařovice při zahlazování následků hornické činnosti bývalého lomu Chabařovice
 (Miroslava Vosátková)

2011, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86519 | Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin | Theses on a related topic

Ekonomická analýza revitalizace Lomu Chabařovice.
 (Dagmar Dobroucká)

2011, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/92193 | Nerostné suroviny / Komerční inženýrství v oblasti surovin | Theses on a related topic

Hydrické rekultivace hnědouhelného lomu Chabařovice
 (Pavel Průša)

2011, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86968 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Theses on a related topic

Napouštění jezera – zatápění zbytkové jámy Lomu Chabařovice
 (Jiří Franěk)

2010, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/82758 | Hospodářská politika a správa / Ekonomika, management a informatika v oblasti veřejné správy | Theses on a related topic

Environmentální determinace rozvoje města Chabařovice
 (Hana Čermáková)

2009, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/jaw9l/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa | Theses on a related topic

Sledování biologických aspektů napouštěných jezer Chabařovice a Most
 (Pavlína VYORALOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//f8kwnj// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana životního prostředí | Theses on a related topic

Chabařovice - současný stav revitalizace zbytkové jámy a perspektivy
 (Nina Křehotová)

2009, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/75690 | Geologické inženýrství / Geovědní a montánní turismus | Theses on a related topic

Kvalitativní a kvantitativní zhodnocení nádrže Chabařovice
 (Dana MARTÍNKOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//vybrda// | Inženýrská ekologie / Vodní hospodářství | Theses on a related topic

Hydrická rekultivace napouštění zbytkové jámy lomu Bílina
 (Filip Debnar)

2015, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/108430 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 12 theses)