Ing. Miodrag Hodak, BA

Diplomová práce

Use of Project Management Methods

Use of Project Management Methods
Anotace:
Diplomová práce "Využití metod projektového řízení" se zabývá Aplikace obecné metodiky řízení projektů ve NGO sektoru, s vhodnou demonstraci ve formě Praktický příklad.Cílem této práce je ukázat a prokázat možnost použití metodiky projektového řízení v neziskovém sektoru identifikovat potenciální nejlepší kombinaci metod pro použití v malých nevládních organizací projektů. První část práce se zabývá …více
Abstract:
The thesis „Use of Project Management Methods“ treats the application of generic project management methodology in the NGOs sector, with an appropriate demonstration in the form of a practical example. The goal of the thesis is to demonstrate and prove the possibility of using the project management methodology in NGO sector identifying the potential best combination of methods for use in small NGO …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Petr Smutný, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ing. Jan Žák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podnikové hospodářství (angl.)