Ing. Tomáš Černohorský

Master's thesis

Hybridní posunovací lokomotiva

Hybrid shunting locomotive
Anotácia:
Práce se zaměřuje na problematiku hybridního pohonu posunovacích lokomotiv. Uvádí přehled možných tzpů akumulátorů a aplikací hybridního pohonu v kolejové technice. Zabývá se návrhem trakčního obvodu hybridního pohonu, výběrem vhodného akumulátoru energie, konstrukčním zabudováním a návrhem součinnosti zdrojů energie v provozu. V závěru práce jsou návrhy porovnány s konvenčními lokomotivami.
Abstract:
The work focuses on the problems hybrid propulsion of shunting locomotives. It presents overview of available energy accumulators and applications of hybrid propulsion in a railway technics. The work deals with design of a traction circuit, choice of a cooperation of devices in service. The proposed designs are compared with conventional locomotives at the end of the work.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2009
  • Vedúci: Ing. Jiří Štěpánek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Černohorský, Tomáš. Hybridní posunovací lokomotiva. Česká Třebová, 2009. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

University of Pardubice

Faculty of Transport Engineering

Master programme / odbor:
Transport Engineering and Communications / Transport Means: Rail Vehicles