Bc. Dalibor Klučka

Diplomová práce

Diskrétní evoluční algoritmy v prostředí Mathematica

Discrete Evolutionary Algorithms in the Mathematica Environment
Anotace:
Tato práce je zaměřena na testování diferenciální evoluce pracující s diskrétními hodnotami. Teoretická část je zaměřena na problematiku evolučních a optimalizačních algoritmů, je zde popsán princip diferenciální evoluce a její využití pro práci s diskrétními hodnotami a popsáno vývojové prostředí Wolfram Mathematica. Praktická část je zaměřena na samotné testování diferenciální evoluce a její využití …více
Abstract:
The thesis is focused on the testing of the differential evolution working with discrete values. The theoretical part of this thesis is focused on the issues of evolutionary and optimization algorithms, there is a describe of principal of the differential evolution and its application for working with discrete values. There is also a describe of Wolfram Mathematica development environment. The practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2013
Zveřejnit od: 27. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Roman Šenkeřík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Klučka, Dalibor. Diskrétní evoluční algoritmy v prostředí Mathematica. Zlín, 2013. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 27. 5. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Počítačové a komunikační systémy