Bc. Anna Šulcová

Bakalářská práce

Pohyb a výživa v prevenci obezity u předškolních dětí

Exercise and nutrition to prevent the preschool children's obesity
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá tématikou pohybu a výživy v prevenci obezity u předškolních dětí. Úvodní kapitoly teoretické části bakalářské práce se věnují definicím a rozpravě o prevenci, obezitě, pohybu, výživě či předškolnímu věku z mnoha úhlů pohledu. Cílem empirické, praktické části je vytvoření tématických plánů, které mají sloužit učitelkám mateřských škol jako již vypracovaná příprava (TVP) na …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with movement and nutrition in the prevention of obesity thematics. The theoretical part’s introductory chapters of the bachelor thesis pursue the definitions and debate of the prevention, obesity, movement, nutrition or the preschool age from many points of view. The goal of the empirical, practical part is a creation of the thematic plans, which are meant to serve the kindergarten …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 5. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Hana Šeráková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Iva Kouřilová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta