Bc. Lucie Vršovská

Bakalářská práce

Developing an International Manager

Developing an International Manager
Anotace:
Tato bakalářská práce se snaží nastínit pohled na rostoucí trend mezinárodního managementu se speciálním zaměřením na rozvoj dovedností mezinárodních manažerů. Teoretická část se věnuje pojetí kultury a jejímu dopadu na různé aspekty nadnárodních korporací. Důraz je tudíž kladen na efektivní komunikaci napříč kulturami, převládající styly vedení pracovníků a obvyklé strategie mezinárodních společností …více
Abstract:
This bachelor thesis aims to provide an insight into the growing trend of international management with a special focus on developing global-leadership skills. The theoretical part is dedicated to the concept of culture and its impact on various aspects of multinational organisations. Emphasis is therefore placed on effective communication across cultures, prevalent leadership styles, and common strategies …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2015
  • Vedoucí: MSc Oldřich Dutý
  • Oponent: Mgr. Jiří Amler

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní