Zuzana NOŽKOVÁ

Diplomová práce

Dřevo ve výtvarné výchově.

Wood in Art Education
Anotace:
Cílem diplomové práce je prostřednictvím výtvarného projektu naučit žáky tvůrčím způsobem pracovat s jedním materiálem, v případě této kvalifikační práce se dřevem, a využívat jej jako inspirační zdroj, výtvarný prostředek či matrici ve vlastní tvorbě. Výtvarný projekt s názvem "Dřevo ve výtvarné výchově" se zaměřuje na rozvoj výtvarného myšlení a smyslového vnímání žáků 1. stupně základních škol, …více
Abstract:
The diploma thesis objective is to teach pupils to work with just one type of material by the creative way, in this case with wood, for inspiring source, art means or matrix in their own creation. Artistic project "Wood in Art Education" brings focus on the artistic development and sensory perception for the children of the younger school age, on communication effect development in arts and to aplly …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 10. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Radka Růžičková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NOŽKOVÁ, Zuzana. Dřevo ve výtvarné výchově.. Ústí nad Labem, 2018. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta