Bc. Nikol HÄRTELOVÁ

Diplomová práce

Marketingový plán sportovního programu ZČU pod značkou Western Stars

The marketing plan of the Western Stars sports program of the University of West Bohemia
Anotace:
Předložená práce je zaměřena na návrh marketingového plánu sportovního programu Western Stars. Práce se skládá z teoretické a praktické části. Rešeršní část se zabývá základními pojmy marketingového plánování v oblasti sportu a dále člením sportu na území České republiky. Na teoretickou část navazuje praktická část. V úvodní části marketingového plánu je představen sportovní program. Dále je provedeno …více
Abstract:
This work is focuses on the marketing plan of the sports program Western Stars. The work consists of a theoretical and a practical section. The research part deals with the basic terms of marketing planning in the field of sports and the division of sports in the Czech Republic. The theoretical part is followed by the practical part. The introductory part of the marketing plan introduces a sports program …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Dita Hommerová, Ph.D., MBA

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HÄRTELOVÁ, Nikol. Marketingový plán sportovního programu ZČU pod značkou Western Stars. Plzeň, 2020. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta ekonomická

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management