Mgr. Hana Fialová

Diplomová práce

Podstatné aspekty podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody ve vztahu k aplikační praxi

Essential Aspects of Conditional Release from Imprisonment in Application Practise
Anotace:
Diplomová práce na téma „Podstatné aspekty podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody ve vztahu k aplikační praxi“ se zaměřuje na zákonné podmínky potřebné pro rozhodnutí soudu o podmíněném propuštění, jako jsou délka dosavadního výkonu trestu odnětí svobody, prokázání polepšení a prognóza vedení řádného života. Následující kapitola se věnuje podmínkám potřebným pro rozhodnutí o osvědčení …více
Abstract:
The thesis on the topic „Essential aspects of conditional release from imprisonment in relation to application practice“ focuses on the conditions necessary for the court’s decision on conditional release, such as the length of the previous imprisonment, proof of improvement and the prognosis of leading a proper life. The following chapter deals with the conditions necessary for the decision to certify …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 5. 2023
  • Vedoucí: JUDr. Milana Hrušáková, Ph.D.
  • Oponent: prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta