Simona Prekopová

Diplomová práce

Rekonstrukce konečné autobusové zastávky v Plesné

Reconstruction of Bus Stop with Turning Place in Plesná
Anotace:
Obsahem diplomové práce je vypracování několika variant, které zlepší současnou situaci při nastupování a vystupování cestujících z dopravních prostředků, která je nevyhovující a není zcela bezpečná. Místo řešené oblasti se nachází v Ostravě – Plesné na ulici 26. dubna. Vybraná nejvhodnější varianta je dále rozpracována do úrovně technické studie. Při podrobném rozpracování budou zanedbány stávající …více
Abstract:
The content of the thesis is to develop several options that will improve the current situation in embarking and disembarking passengers from vehocles, which is incovenient and not entirely safe. Instead solid area is located in Ostrava – Plesná 26th Street April. Selected best option is further aleborated to the level of technical studies. When detailed development will be neglected in the current …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 1. 2012
  • Vedoucí: Ivana Mahdalová
  • Oponent: Miroslav Skupník

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava