Adéla BAROSSOVÁ

Bakalářská práce

Samospráva vysokých škol

Self-Administreted University
Anotace:
Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na samosprávu vysokých škol. Cílem této práce je představit ucelený pohled na způsob řízení těchto institucí. V první kapitole jsou vymezeny základní pojmy, které s vysokoškolskou samosprávou souvisí. Druhá kapitola je věnována právní úpravě univerzitní samosprávy. Třetí kapitola se zabývá orgány vysokých veřejných škol. Čtvrtá kapitola je zaměřena na financování …více
Abstract:
The presented bachelor thesis focuses on self-governing universities or colleges. The aim of this work is to present a coherent view of how these institutions are managed. The first chapter defines the basic concept associated with self-governing higher education. The second chapter is devoted to the universities´ legal framework. The third chapter deals with public university authorities. The fourth …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Tomáš Louda, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BAROSSOVÁ, Adéla. Samospráva vysokých škol. Plzeň, 2021. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta právnická

Bakalářský studijní program / obor:
Právní specializace / Veřejná správa