Mgr. Eva Carbolová

Diplomová práce

Orgány vysokých škol

University Bodies
Anotace:
Orgány vysokých škol jsou pilířem akademické samosprávy, jednoho z projevů demokratického státu. Tato práce nejprve mapuje současnou právní úpravu těchto orgánů s akcentováním rozdílů u jednotlivých druhů vysokých škol a rovněž vymezuje působnost orgánů státní správy. Dále pak předkládá případy z praxe, v nichž jsou řešeny specifické otázky předmětné právní úpravy, jakož i reálné interakce mezi jednotlivými …více
Abstract:
The university bodies as a centre of academic autonomy are one of the attributes of a democratic state. This thesis describes current legislation of the university bodies with emphasizing the differences between university types. The thesis defines the activity of government bodies as well. Next part of the thesis presents the real cases including specific questions of the objective legislation as …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 5. 2013
  • Vedoucí: JUDr. Veronika Smutná, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Alena Kliková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta