Martin Liška

Diplomová práce

Marketingový plán – informační systém pro veterináře

Marketing Plan – Information software for veterinarian
Anotace:
Hlavním cílem této diplomové práce je tvorba marketingové plánu pro společnost zabývající se vývojem a prodejem informačního systému pro veterináře. Teoretická část je zaměřena na problematiku strategického marketingového řízení a přípravu marketingového plánu z obecného úhlu pohledu. Praktická část již obsahuje samostatný marketingový plán pro danou společnost. Výstupem práce je ucelený marketingový …více
Abstract:
The subject for the Diploma Thesis is Marketing Plan for a company whose core business is development and sell of the Information software for veterinarian. The framework is focused on strategic marketing management and preparation of Marketing plan in theoretical way. Practical part consists of the marketing plan for the company.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 11. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedoucí: Markéta Procházková
  • Oponent: Vít Trnka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/70383