Mgr. Barbora Palátová Nežiková, Ph.D.

Disertační práce

Zdroje a distribuce perzistentních organických polutantů v ovzduší a atmosférické depozici střední Evropy

Sources and distributions of long-lived organic pollutants in air and atmospheric deposition in central Europe
Anotace:
Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) jsou všudypřítomné toxické polutanty vznikající během nedokonalého spalování lidského i přírodního původu (např. z dopravy, z těžkého průmyslu nebo přírodních požárů). Primárně tedy vstupují do životního prostředí do atmosféry. Jedná se o semivolatilní látky, což znamená, že se v atmosféře rozdělují mezi plynnou a částicovou fázi v závislosti na svých vlastnostech …více
Abstract:
Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) are ubiquitous toxic contaminants which are produced by the incomplete combustion of complex organic substances. Sources may be anthropogenic, for example the burning of fossil fuels, or of a natural origin like wildfires. The main route of PAHs to the environment is through atmospheric emissions. They are semi-volatile organic compounds, meaning they are partitioning …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 1. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 2. 2023
  • Vedoucí: prof. Gerhard Lammel, PhD.
  • Oponent: RNDr. Jan Hovorka, Ph.D., Prof. Pérola de Castro Vasconcellos

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Životní prostředí a zdraví / Environmentální chemie a toxikologie