Bc. Zdeněk Matěna

Bakalářská práce

Dětská dopravní hřiště a jejich využití v dopravní výchově

Children's traffic playground and their use in transport education
Anotace:
Bakalářská práce „ Dětská dopravní hřiště a jejich využití v dopravní výchově“ se zabývá problematikou a využitím dětských dopravních hřišť při výuce dopravní výchovy dětí předškolního a školního věku prvního a druhého stupně základní školy. První část se věnuje dopravní výchově, jejímu obecnému pojetí, formám a cílům dopravní výchovy dětí, jako účastníků silničního provozu. Druhá část se zabývá samotnými …více
Abstract:
Bachelor's thesis "the children's traffic playground and their use in transport education" deals and the use of children's traffic playground in teaching pre-primary children education of transport and of school age, the first and second grade of elementary school. The first part is dedicated to educating, its transport to the general concepts, forms and the objectives of the education of children …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 5. 2011
  • Vedoucí: doc. RNDr. PhDr. Mojmír Stojan, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování

Práce na příbuzné téma