Bc. Alžběta Nečasová

Bakalářská práce

Krize brněnské koalice: politická realita, nebo mediální fikce? Agenda setting v komunální politice

Municipal Coalition Crisis in Brno: Political Reality or Media Fiction? Agenda Setting in Municipal Politics
Anotace:
Předkládaná bakalářská práce zkoumá proces agenda setting v komunální politice v České republice, a to na konkrétních vybraných příspěvcích z období listopadu 2015 v relevantních médiích, zaměřených tematicky na rozepři politických stran v zastupitel-stvu města Brna. Tato práce měří podíl jednotlivých strana a politických aktérů na pre-zentaci tohoto tématu a zkoumá, kdo z aktérů či účastných stran …více
Abstract:
The presented bachelor thesis closely examines an agenda setting process in municipal politics in the Czech Republic. The particular focus is placed upon selected articles presented in relevant media in November 2015. All chosen articles have the same thematical scope that is focused on the feud between political parties in the council of the city of Brno during mentioned period. The participation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Miloš Gregor, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petr Gongala

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií