Bc. Antonín Pavelka, Ph.D.

Master's thesis

Vývoj programu HOTSPOTTER pro výběr „hot spot” pozic pro účely proteinového inženýrství

HotSpot Wizard - Tool for Selection of Protein Engineering Hot Spots
Anotácia:
Diplomová práce je zaměřena na vývoj bioinformatického nástroje pro identifikaci pozic vhodných k mutagenezi za účelem změny substrátové specificity, aktivity a enantioselektivity enzymů. Pravděpodobnost vytvoření enzymu s novými katalytickými vlastnostmi je větší při cílení mutací do pozic v aktivním místě nebo tunelech, než pro mutace prováděné v jiných místech proteinové struktury. Ovšem mutace …viac
Abstract:
The Master Thesis is focused on the development of a bioinformatics tool for the identification of hot spot sites for rational engineering of substrate specificity, activity and enantioselectivity of enzymes. Mutations, which targets the residues located in the active sites or lining the access tunnels, have a better chance to produce enzyme variants with novel catalytic properties, than mutations …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 2. 2009
  • Vedúci: prof. Mgr. Jiří Damborský, Dr., RNDr. Filip Andres
  • Oponent: Ing. Matej Lexa, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Master programme / odbor:
Applied Informatics / Bioinformatics

Práce na příbuzné téma