Bc. Roman Kadlec

Master's thesis

Činnost neziskové organizace a sociální marketing

Activities of Civic Association and Cause Related Marketing
Abstract:
Diplomová práce „Činnost neziskové organizace a sociální marketing“ se zaměřuje na problematiku neziskového sektoru se zaměřením na nestátní neziskové organizace. Teoretická část Poskytuje náhled na historický vývoj neziskových organizací, dělení, právní úpravu způsoby financování a vymezení pojmu dobrovolnictví. Teoretická část se také věnuje sociálnímu marketingu a rozdíly s komerčním. Praktická …more
Abstract:
The thesis "Activities of Civic Association and Cause Related Marketing“ focuses on the issue of the non-profit sector with a focus on non-profit organizations. The theoretical part provides insight into the historical development of NGOs, division, legislation funding methods and the definition of volunteerism. The theoretical part also deals with social marketing and differences with the commercial …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 6. 2017
  • Supervisor: doc. Dr. Zdeněk Cecava, CSc.
  • Reader: Ing. Vilém Kunz, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní