Bc. Petra Pátiková

Master's thesis

Návrh efektivní strategie péče o zákazníka

The proposal of effective customer care strategy
Abstract:
Tato diplomová práce se zaměřuje na navržení efektivní strategie péče o zákazníka. Pomocí dotazníkového šetření je zjištěna aktuální spokojenost zákazníků a jejich požadavky. Konkurence je hodnocena pomocí mystery shopping. Na základě provedení těchto výzkumů jsou utvořeny návrhy a doporučení v oblasti péče o zákazníka. Tato doporučení by měla přispět k vyšší spokojenosti zákazníků na dané prodejně …more
Abstract:
This thesis is focused on the proposal of effective customer care strategy. The usage of questionnaire survey is helping to detect the actual customer satisfaction and their requirements. Competitors are evaluated pursuant mystery shopping. The proposals and recommendations in customer care are created through the implementation of these surveys. These recommendations should contribute to higher customer …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 5. 2013
  • Supervisor: Ing. Lukáš Trčka, Ph.D.
  • Reader: PhDr. David Michalík, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Akademie Sting