Martin Bazár

Bakalářská práce

Vznik a zánik členstva, práva a povinnosti členov družstva podľa Obchodného zákonníka

Establishment and Termination of membership, Rights and Responsibilities of Team Members in accordance with Commercial Code
Abstract:
The Bachelor thesis aims to identify and briefly describe the emergence and development of cooperatives in the world and the Slovak Republic and analyze legislation creation and termination of memberiship, rights and obligations of members under the Commercial Code. Work synthesizes theoretical knowledge of cooperatives. In addition to synthesizing theoretical knowledge, the work focuses on legislation …více
Abstract:
Bakalárska práca si kladie za cieľ vymedziť a stručne charakterizovať vznik a vývoj družstevníctva vo svete a na území Slovenskej republiky a analyzovať právnu úpravu vzniku a zániku členstva, práv a povinnosti členov podľa Obchodného zákonníka. Práca syntetizuje teoretické poznatky z oblasti družstevníctva. Popri syntetizovaní teoretických poznatkov sa práca zameriava na právnu úpravu a vybranú problematiku …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. JUDr. Juraj Špirko, CSc.
  • Oponent: JUDr. Adriána Palajová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK