Mgr. Helena Tecáková

Bakalářská práce

Vznik a zánik členstva, práva a povinnosti členov družstva podľa Obchodného zákonníka

Emergence and Disappearance, Rights and Obligations of Members in Accordance with Law
Abstract:
Annotation TECÁKOVÁ, Helena, Mgr.: The emergence and disappearance of membership, the rights and obligations of members of the cooperative in accordance with the commercial code. [Bachelor Thesis]. Banking Institute University Praha, foreign University Banská Bystrica. Department of economics, valuation, social sciences and law. Supervisor: doc. JUDr. Juraj Špirko, CSc. Year of the submission: 2013 …více
Abstract:
Anotácia TECÁKOVÁ, Helena, Mgr.: Vznik a zánik členstva, práva a povinnosti členov družstva podľa Obchodného zákonníka. [Bakalárska práca]. Bankovní institut vysoká škola Praha, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica. Katedra ekonómie, oceňovania, spoločenských vied a práva. Vedúci práce: doc. JUDr. Juraj Špirko, CSc. Rok obhajoby: 2013. Počet strán: 52. Práca je venovaná najdôležitejším otázkam riešenej …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. JUDr. Juraj Špirko, CSc.
  • Oponent: JUDr. Adriána Palajová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK