Bc. Markéta Čadková

Diplomová práce

Trainee program pro zaměstnance společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Trainee program for employees of the Railway Infrastructure Administration
Anotace:
Práce se zaměřuje na adaptační program u Správy železniční dopravní cesty. Zabývá se současným stavem adaptace zaměstnanců na různých pozicích. Dále se tato práce zaměřuje na vytvoření trainee programu pro absolventy vysokých škol a jeho zhodnocení.
Abstract:
The thesis is focused on adaptation program at Railway Infrastructure Administration. It deals with the current state workers to adapt at different positions. This thesis is focused on the creation of a trainee program for graduates and assessment of this program.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Pavla Lejsková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Čadková, Markéta. Trainee program pro zaměstnance společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. Pardubice, 2016. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera