Bc. Nikola Daňková

Bakalářská práce

Systém získávání, výběru a adaptace zaměstnanců ve společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

The system of recruitment, selection and adaptation of employees at the Railway Infrastructure Administration, state organization
Anotace:
Práce se zaměřuje na systém získávání zaměstnanců ve společnosti SŽDC. První část práce obsahuje teoretické seznámení se systémy získávání, výběru a adaptace zaměstnanců. Druhá část popisuje současný stav ve společnosti SŽDC. Poslední kapitola je zaměřena na porovnání portálů práce využitelných při získávání zaměstnanců k SŽDC.
Abstract:
This assignment is concerned with recruitment system in SŽDC. First part of this assignment compromises of theoretical introduction to systems of recruitment, selection and adaptation of employees. Second part describes current situation in SŽDC. The last part concentrates on comparison of job boards usable for recruitment strategies in SŽDC.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 11. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 1. 2016
  • Vedoucí: Ing. Kateřina Pojkarová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Daňková, Nikola. Systém získávání, výběru a adaptace zaměstnanců ve společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. Pardubice, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera