Bc. Petra Stuchlá

Bakalářská práce

Problematika kriminality a její prevence v okrese Louny

The problems of kriminality and its prevention in the region of Louny
Anotace:
V mé práci jsou uvedeny přehledy o základních údajích a informacích týkající se prevence kriminality. V teoretické části jsou vymezeny a popsány druhy kriminality, pojmy a struktura preventivních aktivit v České republice. Aplikační část je zaměřena na vybrané orgány v okrese Louny, které se v rámci své činnosti zabývají prevencí kriminality a jaké druhy preventivních opatření využívají, další část …více
Abstract:
In my work there are presented summaries of basic data and information relating to crime prevention. In the theoretical part there are identified and described types of crime, the concepts and structure of preventive activities in the Czech Republic. The application part is focused on selected institutions in the Louny district, which are in their work engaged in preventing crime and on types of preventive …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Eva Vetýšková
  • Oponent: PaedDr. Václav Netolický

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná správa