Šárka HAMPEJSOVÁ

Bakalářská práce

Politické procesy 1948-1950-osobnost Milada Horáková

Political processes 1948-1950-personality Milada Horáková
Anotace:
Práce je zaměřena na komunistický režim a s ním na politické procesy konané v letech 1948-1950. Cílem bakalářské práce je přiblížení osobnosti Milady Horákové a s ní související jeden z politických procesů poválečného Československa. Bakalářská práce je rozčleněna do čtyř kapitol. V první je popsáno nastolení komunistického režimu v ČSR, a to jak se postupně dostává komunismus k moci. Dále je kapitola …více
Abstract:
This work focuses on the communist regime and in connection to it also on political processes held in the years 1948-1950. Aim of this work is to introduce personality of M. Horáková and related political process from times of post-war Czechoslovakia. The thesis is divided into four chapters. The first chapter describes the establishment of communism in Czechoslovakia and sequential increase in power …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 5. 2014
  • Vedoucí: prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HAMPEJSOVÁ, Šárka. Politické procesy 1948-1950-osobnost Milada Horáková. Ústí nad Labem, 2014. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta