Bc. Jan Matoušek

Bakalářská práce

Komunistický režim a automobilový průmysl v Československu: politologická analýza období 1967 až 1979

Communist regime and automotive industry in Czechoslovakia: politological analysis of the period 1967 - 1979
Anotace:
Tato bakalářská práce zkoumá vliv politického rozhodování na československou ekonomiku v 60. a 70. letech 20. století. Jako konkrétní případ byla vybrána automobilka AZNP Mladá Boleslav, která ve vymezené době patřila mezi důležité podniky národního hospodářství. Vedle teoretické části, zaměřené na obecný popis politicko-ekonomického vývoje Československa, práce obsahuje také praktickou část, v níž …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is the analysis of the influence of political decisions on Czechoslovak economy in the 1960s and the 1970s of the 20th century. The car maker AZNP Mladá Boleslav, that belonged to the important businesses of the national economy in the delimited period, had been chosen as a concrete example. Apart from the theoretical part, which focuses on the general description of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 1. 2018
  • Vedoucí: prof. PhDr. Jan Holzer, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Natálie Rumlová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií