Theses 

Metody získávání zaměstnanců a systém benefitů – Lucie Jetelinová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Lucie Jetelinová

Bakalářská práce

Metody získávání zaměstnanců a systém benefitů

Methods of recruitment and benefits system

Anotace: Práce se zabývá metodami získávání zaměstnanců a systémem benefitů v konkrétní firmě. V textu jsou popsány jednotlivé způsoby náboru, které jsou využívány při získávání pracovníků do výrobní činnosti, a zhodnoceny jejich silné a slabé stránky. Na základě tohoto zhodnocení jsou navržena určitá doporučení k využívání nových nástrojů a k upuštění od těch stávajících, které nejsou efektivní.Dále je popsán a zhodnocen současný systém benefitů, který firma nabízí svým zaměstnancům. Na základě provedeného dotazníkového šetření, které proběhlo mezi zaměstnanci výrobního oddělení, jsou navrženy změny v aktuálním systému benefitů. Je navržen nový systém zaměstnaneckých výhod, který se rozděluje na pevné jádro s benefity určenými pro všechny zaměstnance a volitelnou nabídku, ze které mohou zaměstnanci čerpat benefity v rámci určitého limitu.

Abstract: The thesis deals with the methods of recruitment and benefits system in a specific company. The text describes the individual recruitment methods that are used during the recruitment of workers in the production activity. The text describes the strengths and weaknesses of the individual methods. Based on this assessment, some recommendations are proposed to use new tools and to avoid ineffective ones.The current benefits system, which the company offers to its employees, is described and evaluated. Based on the questionnaire survey carried out among the employees of the Production Department, changes are proposed in the current benefits system. A new system of employee benefits is designed, which is divided into a solid core with benefits for all employees and an optional offer from which employees can draw benefits within a certain limit.

Klíčová slova: metody náboru, získávání zaměstnanců, systém benefitů

Keywords: recruitment, system of benefits, methods of recruitment

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jiří Duda, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://is.mendelu.cz/zp/59309 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 5. 2019 20:44, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz