Bc. Jakub Hladík

Bakalářská práce

Firemní a manažerská etika jako systém řízení a zdroj konkurenceschopnosti

Corporate and business ethics management system as a source of competitiveness
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá firemní a manažerskou etikou jako systémem řízení a zdrojem konkurenceschopnosti firmy. Obsahem bakalářské práce je analýza zavedení a využití nástrojů etického řízení a prosazením návrhů do managementu vybrané firmy. Cílem bakalářské práce je zhodnocení a návrh řešení zlepšení manažerských procesů využívajících nástrojů etického řízení ve vybrané firmě.
Abstract:
This thesis deals with corporate and managerial ethics as a management system and a source of competitiveness. The content of the thesis is an analysis of the implementation and use of instruments of ethical management and enforcement proposals to the management of selected companies. The aim of the thesis is to evaluate and design solutions improve management processes using the tools of ethical management …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
  • Oponent: Ing. Arnošt Klesla, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní