Bc. Petra Švrčková

Bakalářská práce

Komparace postupu k odstranění pochybností a daňové kontroly

Comparison of Reproach Proceedings and Tax Control
Anotace:
Bakalářské práce se zabývá porovnáním postupu k odstranění pochybností a daňové kontroly se zvláštním důrazem na práva a povinnosti daňového subjektu a správce daně. Dochází k závěru, že daňová kontrola a postup k odstranění pochybností nejsou reakcí správce daně na tentýž podnět daňového subjektu a jedná se o postupy správy daní s odlišně vedeným řízením po stránce procesní. Obsahuje i návrhy de lege …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with a comparison of a procedure to remove doubt and a tax audit with emphasis given to the rights and the responsibilities of the taxpayer and the tax administrator. It reaches a conclusion that the tax audit and the procedure to remove doubt are conducted in a different procedural way and that they aren't a reaction of a tax administrator to the same impulse. It also contains …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2017
  • Vedoucí: doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.
  • Oponent: Dr Mgr. Damian Czudek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta