Bc. Libor SUCHÁNEK

Diplomová práce

Vliv změny parametrů řezného procesu na kvalitu řezu při nekonvenčním obrábění vodním abrazivním paprskem

The effect of a change of parameters cutting process on the quality of the cut at the unconventional machining with the abrasive water jet
Anotace:
První část práce popisuje teoretické znalosti o vodním paprsku a řezání vodním paprskem. Druhá část práce je praktická. Jsou v ní uvedeny dva experimenty, při nichž se měnily různé parametry řezání. Následně jsou oba tyto experimenty vyhodnoceny z různých hledisek.
Abstract:
The first part of the thesis describes theory knowledge about a water jet and a water jet cutting. The second part of the thesis is practical. There are described two experiments. Cutting parameters were changed during these experiments. Subsequently, both of the experiments were evaluated according to various aspects.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 6. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Miroslav Zetek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SUCHÁNEK, Libor. Vliv změny parametrů řezného procesu na kvalitu řezu při nekonvenčním obrábění vodním abrazivním paprskem. Plzeň, 2017. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta strojní

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta strojní
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/